QUI SOM

QUI SOM

Les arrels del nostre despatx neixen a la dècada dels anys setanta en mans del soci fundador Narcís Pi Fita (actualment retirat) i continuen amb els seus fills Jordi Pi Serrà (Economista i Auditor de comptes) i Elena Pi Serrà (Llicenciada en dret, Advocada). Els fets canviants i la transformació econòmica i social de la…

Borrador automático

Borrador automático

SERVEIS

QUÈ FEM

blanc

ASSESSORIA FISCAL I PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA

ASSESSORIA FISCAL I PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA

ASSESSORAMENT COMPTABLE

ASSESSORAMENT COMPTABLE

AUDITORIA

AUDITORIA

ASSESSORAMENT LABORAL

ASSESSORAMENT LABORAL

ASSESSORAMENT JURÍDIC

ASSESSORAMENT JURÍDIC

descripció

ASSESSORAMENT JURÍDIC

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Assessorament integral en la constitució d’empreses, ampliacions de capital, fusions i escissions, dissolucions, liquidacions i altres operacions societàries. Assistència a juntes en representació dels clients. Assessorament i intervenció jurídica en matèria civil ( contractes, reclamacions de quantitats, lloguers, tramitacions d’herències …) Assessorament i interposició de recursos i reclamacions administratives i contencioses, infraccions i sancions, etc…

ASSESSORAMENT LABORAL

ASSESSORAMENT LABORAL

Donem l’assessorament integral en aquest camp: gestió contractes de treball, formalització de nòmines, TC’s, altes i baixes de personal,  tramitació d’ajornaments a la Seguretat Social, càlculs d’indemnitzacions de treballadors per extinció del contracte de treball, assessorament en la creació de noves empreses, representació davant l’administració, compareixences davant els Serveis territorials de Conciliacions i arbitratges, defensa…

AUDITORIA

AUDITORIA

Elaborem auditories externes, internes, parcials d’una àrea funcional de l’empresa, revisió limitada d’auditoria ( due diligence), informes especials de revisions de comptes, revisions i verificacions de tot tipus d’informació econòmica, financera i comptable

ASSESSORAMENT COMPTABLE

ASSESSORAMENT COMPTABLE

Oferim entre d’altres, els següents serveis: assessorament de comptabilitat empresarial, anàlisis i verificació periòdica dels apunts fets a la comptabilitat, emissió d’informes d’estats financers comparatius, confecció de llibres oficials informatitzats, actualitzacions de comptabilitats endarrerides, preparació i presentació al Registre Mercantil dels corresponents comptes anuals, comptabilitat  i de costos

ASSESSORIA FISCAL I PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA

ASSESSORIA FISCAL I PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA

Estudi, planificació i seguiment personalitzat de la situació fiscal i tributària d’empresaris individuals, professionals, particulars i societats. Confeccionem, gestionem i analitzem totes les obligacions tributàries dels nostres clients. Gestionem la liquidació d’impostos en general. Representem als clients davants tots els òrgans de l’Administració de Hisenda, Organismes de l’Administració Local, Autonòmica i estatal, interposem reclamacions administratives…