ASSESSORIA FISCAL I PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA

Estudi, planificació i seguiment personalitzat de la situació fiscal i tributària d’empresaris individuals, professionals, particulars i societats. Confeccionem, gestionem i analitzem totes les obligacions tributàries dels nostres clients. Gestionem la liquidació d’impostos en general. Representem als clients davants tots els òrgans de l’Administració de Hisenda, Organismes de l’Administració Local, Autonòmica i estatal, interposem reclamacions administratives i judicials en defensa dels interessos dels nostres clients.