AUDITORIA

Elaborem auditories externes, internes, parcials d’una àrea funcional de l’empresa, revisió limitada d’auditoria ( due diligence), informes especials de revisions de comptes, revisions i verificacions de tot tipus d’informació econòmica, financera i comptable.